Ali internetna odprtost in svoboščine ogrožajo demokracijo

Povzetek

Nastanek interneta kot tehnološke platforme ni povezan s prizadevanji za večjo demokratizacijo družbe ali bolj odprto družbo. Internet je nastal primarno s financiranjem vojaških razvojnih projektov, nato se je razvil kot raziskovalno orodje v akademski sferi in končno, v povezavi z gospodarstvom, na začetku 80-tih let postal tehnologija, ki jo poznamo danes. V obdobju uveljavljanja, od začetka 90-tih let pa vse do konca prvega desetletja 21. stoletja, je internet vseeno veljal za upanje bolj odprtega, demokratičnega in dostopnega političnega prostora in predvsem za možnost večje emancipacije posameznika. V zadnjih letih pa večinska naracija internet prikazuje v smislu tehnološkega orodja za prevlado nedemokratičnih oblastnikov, korporacij in raznih skrajnežev. Kašni so razlogi za ta preobrat in ali je tak pogled preveč pesimističen?

Format sekcije

Namen sekcije je spodbuditi razpravo in sodelovanje med deležniki. Sekcija bo temeljila na panelu, katerega udeleženci bodo podali iztočnice za razpravo. Moderator bo zagotovil, da bo sekcija zelo interaktivna in da bodo udeleženci foruma znatno prispevali k razpravi.

Glavne vloge

Ključni udeleženci:

  • dr. Pavel Gantar, Forum za digitalno družbo
  • Benjamin Žnidaršič, ARS Viva
  • dr. Tanja Oblak Črnič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Moderator: dr. Ali Žerdin, Delo d.o.o.

Poročevalec: dr. Jan Jona Javoršek, Institut Jožef Stefan