SloIGF 2018

Slovenski forum o upravljanju interneta 2018

V Ljubljani smo 23. oktobra gostili tretji letni forum o upravljanju interneta – SloIGF 2018.

Slovenski forum o upravljanju interneta je del široke mednarodne skupnosti. Mednarodni forum o upravljanju interneta (IGF) deluje pod okriljem Združenih narodov in predstavlja okolje, v katerem potekajo razprave o zadevah, povezanih z upravljanjem interneta. Poleg globalnega foruma so organizirani še regionalni in nacionalni forumi. Sodelovanje v forumu temelji na načelu enakopravnosti in večdeležniškem modelu, ki povezuje različne deležnike, od gospodarstva, javne uprave, izobraževalne in raziskovalne skupnosti do nevladnega sektorja oz. civilne družbe.

Program SloIGF 2018

Informacije o forumu lahko spremljate na Twitterju: @SloIGF, #SLOIGF.

Posnetki razprav so dostopni na YouTube kanalu SloIGF.

 

Organizatorja

Inštitut DIGITAS

arnes_185

Arnes