O SloIGF

Slovenski forum o upravljanju interneta (SloIGF) je namenjen omogočanju in spodbujanju vključujoče, enakopravne in odprte razprave o javnih politikah, povezanih z internetom.

Forum ni članska organizacija, ampak odprt prostor, namenjen odpiranju razprav in identificiranju tem, skupnih širšemu krogu deležnikov. K sodelovanju želimo pritegniti čim širši krog deležnikov iz različnih sektorjev, zlasti iz javnega, nevladnega, akademskega in zasebnega.

S sodelovanjem v forumu boste aktivno prispevali k strpnemu in odprtemu dialogu o vprašanjih, povezanih z internetom.

SloIGF je del široke mednarodne skupnosti. Mednarodni forum o upravljanju interneta (IGF) deluje pod okriljem Združenih narodov in predstavlja okolje, v katerem potekajo razprave o zadevah, povezanih z upravljanjem interneta. Poleg globalnega foruma so organizirani še regionalni in nacionalni forumi, kakršen je SloIGF. Sodelovanje v forumu temelji na načelu enakopravnosti in večdeležniškem modelu, ki povezuje različne deležnike, od gospodarstva, javne uprave, izobraževalne in raziskovalne skupnosti do nevladnega sektorja oz. civilne družbe.

Delo SloIGF usmerja odbor v sestavi:

  • Dr. Dušan Caf, koordinator
  • Katja Koren Ošljak
  • Benjamin Lesjak
  • Peter Sterle
  • Aleš Špetič
  • Jan Žorž