Med ekstremizmom in pravicami ter svoboščinami na internetu

Povzetek

Internet je postal sinonim za svobodo izražanja, ki predstavlja enega od temeljev demokratične družbe in je pomembna tako za njen razvoj kot za razvoj vsakega posameznika. Postal pa je tudi prostor za različne ekstremizme, sovražni govor in lažne novice. Vse pogosteje se dogaja, da upravljavci spletnih platform pod pritiskom nevladnih organizacij in aktivistov ali posameznih držav iz spleta umikajo vsebino, ki je lahko tudi povsem zakonita. Pri določanju sovražnega govora se spletne platforme povezujejo z aktivisti in nevladnimi organizacijami ter celo z državami. Povezave med globalnimi spletnimi platformami, ki imajo prevladujoč tržni položaj, in državami, ki skušajo omejevati ekstremizme in sovražni govor, imajo značaj kartelov, ki lahko uveljavljajo politiko v nasprotju z interesi uporabnikov spletnih platform. V prizadevanjih za omejevanje zlasti sovražnega govora se pojavljajo očitki, da je svoboda izražanja na internetu ogrožena. Osnovno izhodišče razumevanja svobode izražanja je, da se ne nanaša le na družbeno sprejemljive informacije ali ideje, ampak tudi na tiste, ki razžalijo, šokirajo ali vznemirijo. A v skladu z mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah in svoboščinah, ustavo in kazensko zakonodajo svoboda izražanja vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti, zaradi česar je lahko omejena. V razpravi bodo naslovljena vprašanja, kje so meje svobode izražanja? Kako definiramo in prepoznamo sovražni govor? Kakšni so na tem področju mednarodni pravni standardi? Zakaj je naslavljanje problema sovražnega govora in ekstremizma pomembno? Kako ohraniti odprtost interneta in svobodo izražanja na internetu in hkrati zajeziti širjenje ekstremizmov in sovražnega govora na internetu?

Format sekcije

Namen sekcije je spodbuditi razpravo in sodelovanje med deležniki. Sekcija bo temeljila na panelu, katerega udeleženci bodo podali iztočnice za razpravo. Moderator bo zagotovil, da bo sekcija zelo interaktivna in da bodo udeleženci foruma znatno prispevali k razpravi.

Glavne vloge

Ključni udeleženci:

  • dr. Neža Kogovšek Šalamon, direktorica, Mirovni inštitut
  • Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
  • Andrej Motl, koordinator prijavne točke Spletno oko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Boštjan Vernik Šetinc, predsednik, Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA

Moderator:

  • dr. Dušan Caf, Inštitut Digitas

Poročevalec:

  • dr. Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, in IPRID